Francúzsko

Predstavenie krajiny

Poďme na to

História

Dejiny Francúzska sme spracovali podrobnejšie a pre prehľadnosť stránky sme im vyčlenili osobitnú podstránku, na ktorú vás presmeruje nasledujúce tlačidlo.

“Le temps est un grand maître, dit-on. Le malheur est qui’il tue ses élèves.”

Hector Berlioz

Poloha a Geografia

Podnebie

Podnebie Francúzska je všeobecne priaznivé pre pestovanie. Väčšina Francúzska leží v južnej časti mierneho pásma, hoci južný okraj zasahuje do subtropického pásma. Priemerné ročné teploty sa líšia v závislosti od polohy, pričom Nice na Azúrovom pobreží má priemernú teplotu 15 °C a Lille na severe 10 °C. Zrážky prinášajú najmä západné vetry z Atlantiku a vyznačujú sa tlakovými nížami.
Ročné zrážky sú viac ako 1 270 mm vo vyšších nadmorských výškach v západnom a severozápadnom Francúzsku, v západných Pyrenejach, v Centrálnom masíve a v Alpách a Jure. V zime sa najmä východné Francúzsko môže dostať pod vplyv kontinentálneho vysokotlakového systému, ktorý nad mestá prináša extrémne chladné podmienky a teplotné inverzie, pri ktorých sa studený vzduch zachytí pod teplejším vzduchom s následnými hmlami.

Poloha

Francúzsko leží blízko západného konca veľkej eurázijskej pevniny, prevažne medzi 42. až 51. rovnobežkou severnej zemepisnej šírky. Jeho kontinentálne územie je ohraničené na severovýchode s Belgickom a Luxemburskom, na východe s Nemeckom, Švajčiarskom a Talianskom , na juhu Stredozemným morom, Španielskom a Andorrou, na západe Biskajským zálivom a na severozápade prielivom La Manche. Monako je nezávislá enkláva na južnom pobreží, zatiaľ čo ostrov Korzika v Stredozemnom mori je považovaný za neoddeliteľnú súčasť krajiny.

Povrch

Krajina sa z väčšej časti skladá z nízko položených plání, náhorných plošín a starších horských blokov alebo masívov. Tento vzor jasne prevláda nad vzorom mladších vysokých pohorí, ako sú Alpy a Pyreneje. Rozmanitosť krajiny je typická pre kontinentálnu Európu.
Rozlišujú sa tri hlavné oblasti: kostrové pozostatky starovekých hôr, ktoré tvoria hercýnske masívy; severné a západné roviny; a vyššie vrásové pohoria na juhu a juhovýchode, vrátane Álp a Pyrenejí, s ich sprievodnými úzkymi rovinami.

Regióny

Francúzsko je rozdelené na 18 regiónov, z toho 13 je súčasťou metropolitného Francúzska a ďalších 5 regiónov tvoria zámorské regióny – územia v zámorí, ktoré boli kedysi kolónie a spolu s Francúzskom sú súčasťou EÚ.

Metropolitné Francúzsko

 1. Grand Est
 2. Nové Akvitánsko
 3. Auvergne-Rhône-Alpes
 4. Burgundsko-Franche-Comté
 5. Bretónsko
 6. Centre-Val de Loire
 7. Occitánia
 8. Normandia
 9. Île-de-France
 10. Korzika
 11. Hauts-de-France
 12. Pays-de-la-Loire
 13. Provence-Alpes-Côte d’Azur

Zámorské regióny

 1. Guadeloupe
 2. Martinik
 3. Francúzska Guyana
 4. Réunion
 5. Mayotte

Kultúra

Od 17. storočia bolo Francúzsko považované za „centrum vysokej kultúry“. Francúzska kultúra hrala zásadnú úlohu pri formovaní svetového umenia, kultúr a vied. Najmä Francúzsko je medzinárodne uznávané pre svoju módu, kuchyňu, umenie a kino. Francúzske motto „Sloboda, rovnosť a bratstvo“ odráža hodnoty francúzskej spoločnosti. Pre Francúzov je dôležitá rovnosť a jednota. Francúzi si tiež cenia štýl a sofistikovanosť a sú hrdí na krásu a umenie svojej krajiny. Ich jedlo sa pripravuje s veľkou starostlivosťou a čas na jedlo je hlavným časom pre socializáciu. Tradičná francúzska kuchyňa je charakteristická svojimi syrmi, vínami, chlebmi a omáčkami.

Veľmi zaujímavá je aj francúzska móda. Paríž je často považovaný za hlavné mesto módy na svete. Je domovom niekoľkých svetových značiek ako Louis Vuitton a Chanel. Francúzsko ovplyvňovalo svetovú módu už počas vlády kráľa Ľudovíta XIV. v roku 1600. Dnes možno francúzsky štýl označiť za sofistikovaný a módny. Typický outfit môže zahŕňať šaty alebo obleky s dlhými kabátmi a šatkami.

Francúzska literatúra, maliarstvo a kinematografia sú historicky významné na celom svete. Diela ako Les Misérables alebo umelci ako Monet sú jedny z najznámejších na svete. Francúzske tradície a kultúra odrážajú hodnoty jednoty, krásy, úcty a rodiny.

Liberté

Égalité

Fraternité

Pôsobenie v Eú

„Obnova, sila a spolupatričnosť“

Politický systém
Francúzsko je poloprezidentská republika s predsedom vlády – premiérom, ktorého vymenúva prezident. Prezident je priamo volenou hlavou štátu. Všetkých 5 zámorských regiónov vrátane Svätého Martina sa považujú za súčasť EÚ. Francúzske mesto Štrasburg je jedným z troch oficiálnych sídel európskych inštitúcií. Zvyšnými dvoma sú Brusel a Luxemburg.

Obchod a hospodárstvo
Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Francúzska v roku 2020 boli verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (23,4 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (16,4 %) a odborné, vedecké a technické činnosti, administratívne a podporné činnosti (14,2 %).

Do krajín EÚ smeruje 54 % francúzskeho vývozu (Nemecko 15 %, Taliansko 8 % a Belgicko a Španielsko 7 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 8 % francúzskeho vývozu smeruje do Spojených štátov a 6 % do Spojeného kráľovstva.

Pokiaľ ide o dovoz, 66 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 17 %, Belgicka 10 % a Holandska 9 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 7 % dovozu pochádza z Číny a 5 % zo Spojených štátov.

Francúzsko v EÚ

Francúzsko vstúpilo do Európskej únie 1. januára 1958. Od roku 1995 je členom schengenského priestoru a od 1999 aj členom eurozóny. Oficiálnou menou krajiny je euro. V Európskom parlamente Francúzsko zastupuje 74 poslancov.

Francúzsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 24 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

V Európskom výbore regiónov má 24 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Francúzska pre EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Francúzske predsedníctvo Rady EÚ

1. január – 30. jún 2022

Priority francúzskeho predsedníctva sa riadia jeho mottom: „Obnova, sila a spolupatričnosť“:

 • obnova, aby Európa mohla podporovať ekologickú a digitálnu transformáciu
 • sila, aby sme bránili a presadzovali naše hodnoty a záujmy
 • spolupatričnosť, aby sme budovali a rozvíjali spoločnú európsku víziu prostredníctvom kultúry, našich hodnôt a našej spoločnej histórie

Podľa prejavu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona z 9. decembra 2021, v ktorom predstavil priority francúzskeho predsedníctva, sa činnosť predsedníctva zameria na tri hlavné oblasti:

 • plnenie programu európskej suverenity, teda schopnosti Európy fungovať vo svete tak ako v súčasnosti a brániť svoje hodnoty a záujmy
 • budovanie nového európskeho modelu rastu
 • vytvorenie Európy s „ľudskejšími rozmermi“